برگزاری جلسه توجیهی دستوالعمل مبارزه با کویید ۱۹ در معادن

با عنایت به اهمیت مبارزه با ویروس کرونا و تبیین دستورالعمل مبارزه با ویروس کویید ۱۹ در معادن جلسه توجیهی با حضور معدنکاران در محل سالن همایش کانون فرهنگی هنری پویش الیگودرز برگذار گردید.