معدن اردودر

Urdodar West Mining Complex

Images
Urdodar West Mining Complex

Information
Urdodar West Mining Complex

این مجموعه معدنی در فاصله 5 کیلومتری جنوب غربی شهرستان الیگودرز واقع شده است و به لحاظ زمین شناسی در زون سنندج-سیرجان واقع شده است و از ویژگی­های این زون برخوردار می­باشد.

تولید این معدن سنگ کوپ تزئینی و سنگ لاشه می­باشد و ذخایر قطعی بالغ بر 3/3 میلیون تن برآورد گردیده است و سنگ آهک ریز بلور متامورف موسوم به سنگ چینی از تولیدات معدن میباشد.

Urdodar West Mining Complex Analysis

Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O
% 0.04 0.06 0.04 54.68 0.02 0.02
Sample MgO TiO2 MnO P2O5 S L.O.I
% 0.96 0.004 0.003 0.124 0.009 43.86

www.ecdi.ir

تماس با ما