معدن اردودر جنوبی

Urdodar South mining complex

ذخایر مجتمع معدنی اردودر جنوبی از نوع سنگ کوپ تزئینی و لاشه ساختمانی است و ذخایر قطعی بالغ بر 1/7 میلیون تن برآورد گردیده است. در حال حاضر ۲ کارگاه به نام های “چشمه بید” و “سفید سنگ ” در آن مشغول فعالیت می باشند.

Images
Urdodar South mining complex

Information
Urdodar South mining complex

این مجتمع در 7 کیلومتری جنوب غربی شهرستان الیگودرز ، در مجاورت روستاهای اردودر و قلعه بردی و به لحاظ زمین شناسی در زون سنندج-سیرجان واقع شده است. ذخایر این مجتمع از نوع سنگ کوپ تزئینی و لاشه ساختمانی است و ذخایر قطعی بالغ بر 1/7 میلیون تن برآورد گردیده است. وسعت آن ۳ کلیومتر مربع است. و در حال حاضر ۲ کارگاه به نام های “چشمه بید” و “سفید سنگ ” در آن مشغول فعالیت می باشند.

تولید این معدن سنگ لاشه و سنگ تزئینی می­باشد.

Urdodar South mining complex Analysis

Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O
% 0.07 0.09 0.07 54.49 0.03 0.02
Sample MgO TiO2 MnO P2O5 S L.O.I
% 0.89 0.002 0.009 0.161 0.006 44.01

www.ecdi.ir

تماس با ما